166 సెం.మీ మైనస్ సిలికాన్ డాల్

మీ సందేశాన్ని వదిలివేయండి